Ben

8 03, 2024
 • 巴膠不敗
  Permalink Gallery

  《巴膠不敗》2024-3-8︱第33集: 九巴推行「聲音巴士站」設計給視障人士,前車長又點睇?車長又如何支援視障人士上巴士? 巴士無障礙設施又足唔足夠?巴士上曾經出現裸露, 他們背後的心態是如何?︱主持:法蘭西、嘉賓:Ben (前車長)

《巴膠不敗》2024-3-8︱第33集: 九巴推行「聲音巴士站」設計給視障人士,前車長又點睇?車長又如何支援視障人士上巴士? 巴士無障礙設施又足唔足夠?巴士上曾經出現裸露, 他們背後的心態是如何?︱主持:法蘭西、嘉賓:Ben (前車長)

2024/03/08 18:00:36|-- Featured --, -- 香港台 --, 巴膠不敗|0條評論|

[...]
4 01, 2024
 • 寶寶搞乜鬼
  Permalink Gallery

  《寶寶搞乜鬼》2024-01-05︱第34季第5集︰新一年 輕鬆吹水~ ︱主持:寶珠、寶堅,嘉賓:Ben

《寶寶搞乜鬼》2024-01-05︱第34季第5集︰新一年 輕鬆吹水~ ︱主持:寶珠、寶堅,嘉賓:Ben

2024/01/04 21:00:49|(第34季) 寶寶搞乜鬼, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

[...]
26 08, 2023
 • 巴膠不敗
  Permalink Gallery

  《巴膠不敗》2023-08-26︱第七集:前九巴車長阿Ben分享業內高流失率,反映車長辛酸 ?|點解會有咁多街客入九巴茶水站員工飯堂食飯?(農曆七月加映:尾班車鬼故)︱主持:法蘭西,嘉賓:阿Ben (前車長)

《巴膠不敗》2023-08-26︱第七集:前九巴車長阿Ben分享業內高流失率,反映車長辛酸 ?|點解會有咁多街客入九巴茶水站員工飯堂食飯?(農曆七月加映:尾班車鬼故)︱主持:法蘭西,嘉賓:阿Ben (前車長)

2023/08/26 16:00:15|-- Featured --, -- 香港台 --, 巴膠不敗|0條評論|

[...]
26 01, 2023
 • 空中再飛人
  Permalink Gallery

  《空中再飛人:馬可孛羅式飛行》第30季8集 主持:寶珠、寶堅、Nicky 嘉賓:Ben

《空中再飛人:馬可孛羅式飛行》第30季8集 主持:寶珠、寶堅、Nicky 嘉賓:Ben

2023/01/26 21:00:59|(第30季) 空中再飛人, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

[...]
26 01, 2023
 • 寶寶搞乜鬼
  Permalink Gallery

  《寶寶搞乜鬼︰我的奮鬥史 : 邊個冇發過明星夢?》第三十季第八集 主持:寶珠、寶堅 嘉賓:Nicky , Ben

《寶寶搞乜鬼︰我的奮鬥史 : 邊個冇發過明星夢?》第三十季第八集 主持:寶珠、寶堅 嘉賓:Nicky , Ben

2023/01/26 21:00:36|(第30季) 寶寶搞乜鬼, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

[...]
28 04, 2022
 • 寶寶搞乜鬼
  Permalink Gallery

  《寶寶搞乜鬼︰藥物背後,原來係一場美麗誤會?!檢測用品大解構》第二十七季第八集 主持:寶珠、寶堅 嘉賓:Nicky、Ben

《寶寶搞乜鬼︰藥物背後,原來係一場美麗誤會?!檢測用品大解構》第二十七季第八集 主持:寶珠、寶堅 嘉賓:Nicky、Ben

2022/04/28 21:00:45|(第27季) 寶寶搞乜鬼, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

[...]