C朗

27 07, 2023
 • 小文小宇宙
  Permalink Gallery

  《小文小宇宙 –小文小宇宙最後一夜;面對所有的社會問題不應以KPI為目標,OKR才可讓香港進步!》主持:潘小文、C朗

《小文小宇宙 –小文小宇宙最後一夜;面對所有的社會問題不應以KPI為目標,OKR才可讓香港進步!》主持:潘小文、C朗

2023/07/27 21:00:56|-- Featured --, -- 香港台 --, 小文小宇宙|0條評論|

[...]
25 07, 2023
 • 小文小宇宙
  Permalink Gallery

  《小文小宇宙 – 鄧炳強反駁謝偉俊軟對抗說法︱特首指調查通緝八人追到底︱書展結束︱涉及火鍋前海關關長加入內地公司》主持:C朗、時事評論員 – 楊健興

《小文小宇宙 – 鄧炳強反駁謝偉俊軟對抗說法︱特首指調查通緝八人追到底︱書展結束︱涉及火鍋前海關關長加入內地公司》主持:C朗、時事評論員 – 楊健興

2023/07/25 21:00:13|-- Featured --, -- 香港台 --, 小文小宇宙|0條評論|

[...]
24 07, 2023
 • 小文小宇宙
  Permalink Gallery

  《小文小宇宙 –高球會仲未肯放手!就粉嶺高球場環評報告提司法覆核!李家超重申不影響收地!》主持:潘小文、C朗

《小文小宇宙 –高球會仲未肯放手!就粉嶺高球場環評報告提司法覆核!李家超重申不影響收地!》主持:潘小文、C朗

2023/07/24 21:00:01|-- Featured --, -- 香港台 --, 小文小宇宙|0條評論|

[...]
20 07, 2023
 • 小文小宇宙
  Permalink Gallery

  《小文小宇宙 – 再有大廈石屎擊傷途人,驗完樓都出事真係「無妄之災」?強制驗樓指示形同虛設?數千舊樓將成城市炸彈》主持:潘小文、C朗

《小文小宇宙 – 再有大廈石屎擊傷途人,驗完樓都出事真係「無妄之災」?強制驗樓指示形同虛設?數千舊樓將成城市炸彈》主持:潘小文、C朗

2023/07/20 21:00:44|-- Featured --, -- 香港台 --, 小文小宇宙|0條評論|

[...]
17 07, 2023
 • 小文小宇宙
  Permalink Gallery

  《小文小宇宙 – 天文台新玩法之颱風警告訊號彈彈吓!8號風球應否WFH?「風假」已成歷史?|近百萬市民未能拎八達通領券究竟搞邊科?!》主持:潘小文、C朗

《小文小宇宙 – 天文台新玩法之颱風警告訊號彈彈吓!8號風球應否WFH?「風假」已成歷史?|近百萬市民未能拎八達通領券究竟搞邊科?!》主持:潘小文、C朗

2023/07/17 21:00:54|-- Featured --, -- 香港台 --, 小文小宇宙|0條評論|

[...]
13 07, 2023
 • 小文小宇宙
  Permalink Gallery

  《小文小宇宙 – 港府再推多項控煙措施,無煙城市靠立法?有無考慮過吸煙人士權利?定只係為交代而禁煙?》主持:潘小文、C朗

《小文小宇宙 – 港府再推多項控煙措施,無煙城市靠立法?有無考慮過吸煙人士權利?定只係為交代而禁煙?》主持:潘小文、C朗

2023/07/13 21:00:48|-- Featured --, -- 香港台 --, 小文小宇宙|0條評論|

[...]